Just sick of it? Health and political trust in Western Europe

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mattila Mikko, Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Journal of Political Research
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
eISSN: 1475-6765

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:10