Minnet, glömskan och den nationella myten

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wassholm Johanna
Förläggare: Folkets bildningsförbund
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Ikaros
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 5

Senast uppdaterad 2019-21-11 vid 04:48