A neighbour is a neighbour? Consumer diversity, trophic function, and spatial variability in benthic food webs

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nordström M, Lindblad P, Aarnio K, Bonsdorff E
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Marine Ecology Progress Series
Volym: 391
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 111
eISSN: 1616-1599

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:08