Temporal variability of a benthic food web: patterns and processes in a low-diversity system

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nordström M, Aarnio K, Bonsdorff E
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Marine Ecology Progress Series
Volym: 378
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 26

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 01:52