Mnogość obywatelstw: studium nad dominującymi i mniejszościowymi dyskursami prawnymi (Multiplicity of citizenships: a study of dominant and minoritarian legal discourses)

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Magdalena Kmak
Editors: Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Hernandez-Połczyńska
Place: Warsaw
Publication year: 2017
Publisher: Wolters Kluwer
Book title: Księga jubileuszowa prof. Romana Wieruszewskiego
Title of series: Księgi jubileuszowe
ISBN: 978-83-8107-690-6

Last updated on 2020-04-07 at 05:28