Balancing Control with Rights: Immigration detention in Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magdalena Kmak, Aleksi Seilonen
Redaktörer: Amy Nethery, Stephanie J. Silverman
Förlagsort: Milton Park, Abingdon, Oxon
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: Immigration Detention: The migration of a policy and its human impact
Seriens namn: Routledge Series on Global Order Studies
Nummer i serien: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 48
ISBN: 9781138807563
eISBN: 781315751023

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 04:42