Leanne Weber and Sharon Pickering, Globalization and Borders: Death at the Global Frontier

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magdalena Kmak
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Punishment and Society
Volym: 15
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 431
Artikelns sista sida, sidnummer: 433
eISSN: 17413095

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 04:47