MaRIS - Migration and Refugee Information Studies Research Project

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eeva-Liisa Eskola, Riitta Hämäläinen, Anne Ojanperä, Hilda Ruokolainen
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Informaatiotutkimus
Volym: 36
Nummer: 2
eISSN: 1797-9129

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 04:51