Censorerna skriver kommentarer

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 16
Artikelns sista sida, sidnummer: 17


Abstrakt

Recension av Sofia Stolt: Vägen till vitsordet. En studie av
värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i
modersmål och litteratur.
Diss. Nordica Helsingiensia 46, Helsingfors
universitet 2016


Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 07:26