Censorerna skriver kommentarer

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Westerlund
Publication year: 2017
Journal: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Issue number: 1
Start page: 16
End page: 17


Abstract

Recension av Sofia Stolt: Vägen till vitsordet. En studie av
värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i
modersmål och litteratur.
Diss. Nordica Helsingiensia 46, Helsingfors
universitet 2016


Last updated on 2019-21-11 at 04:52