Rajaintakaisia

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Kotkavaara
Förläggare: Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: TAHITI
Nummer: 3
eISSN: 2242-0665


Nyckelord

Finland, Russia, Sweden

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:22