Formal Definition of a Mode-Automata Like Architecture in Simulink/Stateflow

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Lionel Morel
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2007
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 830
Antal sidor: 18
ISBN: 978-952-12-1922-1
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 04:28