Energy

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vladimir Stevanovic, Ron Zevenhoven
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Pergamon Press
Volym: 88
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 974
ISSN: 0360-5442

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:31