Barn, föräldrablivande och meningsmönster

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Förläggare: Verbum
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Verbum Förlag AB, Verbum
Moderpublikationens namn: Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 114
ISBN: 978-91-526-3267-3

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:54