Relationer mellan det privata och det offentliga : reflektioner kring våld, juridiska diskurser och ansvar

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malena Björkgren, Mikael Lindfelt
Redaktörer: Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Förläggare: Verbum
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Verbum Förlag AB, Verbum
Moderpublikationens namn: Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad
Artikelns första sida, sidnummer: 289
Artikelns sista sida, sidnummer: 316
ISBN: 978-91-526-3267-3

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:58