Magical thinking: history, possibility, and the idea of the occult

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stuart McWilliams
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Continuum
ISBN: 978-1-4411-1697-0


Nyckelord

Historiography, Magic

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:10