"Would I have been better off there?": Comparison, need and conduciveness in a Finnish emigrant's account

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Wolf-Knuts
Förläggare: Tartu university
Förlagsort: Tartu
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Ethnology and Folkloristics
Tidskriftsakronym: JEF
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
eISSN: 2228-0987

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:14