Kapten Marinesko: Wilhelm Gustloffs baneman

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulf Sundberg
Förläggare: Svensk militärhistoriskt bibliotek
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Pennan & svärdet. Tidskrift för Svenskt militärhistoriskt bibliotek
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
eISSN: 1403-3828


Abstrakt

About a Soviet submarine captain in World War II.

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:28