Historiebruk i Vilhelmina : församling, plats och identitet i brytningstider

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Carola Nordbäck
Editors: Daniel Lindmark
Place: Umeå
Publication year: 2014
Publisher: Umeå universitet
Book title: Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer : Vilhelmina pastorat 200 år
Title of series: Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap
Number in series: 4
Start page: 9
End page: 62
ISBN: 978-91-7459-769-1

Last updated on 2020-13-08 at 04:57