Sivistyksen aika

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo
Förläggare: Suomen kasvatustieteellinen seura
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 45
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 182
Artikelns sista sida, sidnummer: 183

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:30