Understanding the Myth of High growth Firms
: The Theory of the Greater Fool

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Brännback , Alan L. Carsrud, Niklas Kiviluoto
Förlagsort: New York
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Springer
ISBN: 978-1-4614-9456-0
eISBN: 978-1-4614-9457-7
ISSN: 2191-5482

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 03:51