Uppkomlingsvidrigheter och underjordisk propaganda. Inre och yttre hotbilder i Ernst von Wendts detektivromaner

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Editors: Jenny Björklund ... [et al.]
Publication year: 2015
Publisher: Gidlunds
Book title: "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt". Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson
Start page: 11
End page: 28
ISBN: 978-91-7844-938-5

Last updated on 2020-21-09 at 05:17