CFD based ash deposition prediction in a BFB firing mixtures of peat and forest residue

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Lundmark D, Skrifvars BJ, Backman R, Zevenhoven M, Hupa M
Redaktörer: Asme conference proceedings
Publiceringsår: 2003
Förläggare: American Society of Mechanical Engineers, ASME
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 17th International Conference on Fluidized Bed Combustion
ISBN: 0-7918-3680-0
eISBN: 0-7918-3675-4

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 03:42