Suomen kaunein synagoga: Turun synagoga. Toim. Juhani Kostet & Marita Söderström.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Swanström
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 187
Artikelns sista sida, sidnummer: 188

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 05:39