Messiaanista identiteettiä etsimässä: Raymond Lillevik: Apostates, Hybrids, or True Jews? Jewish Christians and Jewish Identity in Eastern Europe 1860-1914

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: André Swanström
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 186
Artikelns sista sida, sidnummer: 187

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:42