Ta det mänskliga på allvar: recension av Martin Modéus, Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Portin
Förläggare: Fontana Media
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:12