Focus group sessions - in depth understanding of users

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Höglund
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Signum
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 22
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:52