Kinetic modeling of galactose hydrogenation over ruthenium on alumina catalyst

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kalle Arve, Victor Sifontes, Dmitry Yu. Murzin, Tapio Salmi
Redaktörer: A.S. Noskov
Förlagsort: Novosibirsk, Russia
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Boreskov Institute of Catalysis of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science
Moderpublikationens namn: XXI International Conference on Chemical Reactors (CHEMREACTOR‐21)
Artikelns första sida, sidnummer: 43
ISBN: 978‐5‐906376‐06‐0

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:58