Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Editors: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm
Publication year: 2014
Journal: Nordica Helsingiensia
Publisher: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
Book title: Svenskans beskrivning 33 : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning Helsingfors den 15–17 maj 2013
Start page: 109
End page: 118
ISBN: 978-951-51-0120-4
eISBN: 978-951-51-0121-1
ISSN: 1795-4428

Last updated on 2020-27-09 at 02:38