Functional cellulose spheres for advanced applications

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Trygg J, Gericke M, Fardim P
Publiceringsår: 2013
Moderpublikationens namn: N/A

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 04:45