Inocybe leiocephala, a species with an intercontinental distribution range - disentangling the I. leiocephala - subbrunnea - catalaunica morphological species complex

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ellen Larsson, Jukka Vauras, Cathy L. Cripps
Förläggare: Societas Mycologica Fennica
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Karstenia
Volym: 54
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 39

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:39