Om kreativitet ur psykologiskt perspektiv

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Barbro Schauman
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 115
Artikelns sista sida, sidnummer: 117
eISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:52