Om ”träbenaprästen” och hans verksamhet: Jakob Edvard Wefvar som kolportör i Evangeliföreningen

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Dahlbacka Ingvar
Editors: Dahlbacka Ingvar, Jern Brita
Place: Vasa
Publication year: 2020
Publisher: SLEF-Media
Book title: Hemåt. Evangelisk årsbok 2020
Start page: 171
End page: 185
ISBN: 978-952-5578-85-0
ISSN: 0356-0929


Keywords

church history, Theology

Last updated on 2020-20-09 at 06:26