Kinship, heritage and ethnic choice: ethnolinguistic registration across four generations in contemporary finland

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarela Jan, Kolk Martin, Obucina Ognjen
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Stockholm Research Reports in Demography
Nummer: 16
eISSN: 2002-617X

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 06:05