Predation risk and competition affect habitat use of adult perch, Perca fluviatilis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christina Henseler, Marie C. Nordström, Anna Törnroos, Martin Snickars, Erik Bonsdorff
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Journal of Fish Biology
Volym: 96
Artikelns första sida, sidnummer: 669
Artikelns sista sida, sidnummer: 680

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:52