Book review: A research agenda for entrepreneurial cognition and intention

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mika Mård
Förläggare: Sage Publications
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: International Small Business Journal

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 02:56