Sentrale faktorer for en holdbar utvikling av avansert klinisk sykepleie

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lisbeth Fagerström
Redaktörer: Lisbeth Fagerström
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Gyldendal
Moderpublikationens namn: Avansert klinisk sykepleie
Artikelns första sida, sidnummer: 210
Artikelns sista sida, sidnummer: 218
ISBN: 978-82-05-49977-5


Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:03