"Så länge hemmafronten håller" : ett studium av understödjarkåren för Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete i Kenya åren 1963-2000

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brita Jern
Förläggare: SLEF-Media
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 363
ISBN: 978-952-5578-77-5
eISBN: 9789525578782

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:29