Om att utreda omvändelsers äkthet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Hertzberg
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 31

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 01:53