Produkten måste hålla sämre! Problem kring planerad föråldring

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jacob Mickelsson
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:15