Folkliga botemetoder mot tandvärk [Recension]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Publiceringsår: 2019
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 155
Artikelns sista sida, sidnummer: 158

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:18