Från maskin och metafor till identitet och funktionalitet: Kulturvetenskapliga perspektiv på kropp

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
Publiceringsår: 2019
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 8

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:17