Budkavlen Årg 98 2019: Den problematiserade kroppen

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
Redaktörer: Blanka Henriksson, Jakob Löfgren
Publiceringsår: 2019
Volym: 98
ISSN: 0302-2447

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:50