Advanced Oxidation Process for Degradation of Carbamazepine from Aqueous Solution: Influence of Metal Modified Microporous, Mesoporous Catalysts on the Ozonation Process

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saeid S., Kråkström M., Tolvanen P., Kumar N., Eränen K., Mikkola J. P., . Kronberg L., Eklund P., Peurla M., Aho A., Shchukarev A., Salmi T.
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Catalysts
Volym: 10
Nummer: 1


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:52