Kinetic modelling of heterogeneous catalytic oxidation of furfural with hydrogen peroxide to succinic acid

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Murzin D. Y., Saleem F., Wärnå J., Salm, T..
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Chemical Engineering Journal
Volym: 382


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:30