Structural and biomolecular analyses of Borrelia burgdorferi BmpD reveal a substrate-binding protein of an ABC-type nucleoside transporter family

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Julia Cuellar, Mia Åstrand, Heli Elovaaraa, Annukka Pietikäinen, Saija Sirén, Arto Liljeblad, Gabriela Guédez, Tiina A. Salminen, Jukka Hytönen
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Infection and Immunity
Tidskriftsakronym: Infection and Immunity

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:20