Om ”Rijfs-finskan”– etnicitet och trolldomsfall i 1600-talets Österbotten

O2 Other


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marko Lamberg, Ann-Catrin Östman
Publication year: 2019
Book title: Historikerbloggen

Last updated on 2020-30-03 at 06:31