Trickle through democracy : studies on democratic diffusion in China

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Sundqvist
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3799-7
eISBN: 978-952-12-3800-0

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 06:28