The gray zone in marketing : consumer responses to influencer marketing

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carolina Stubb
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3830-7
eISBN: 978-952-12-3831-4

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:20