Formal analysis of network routing protocols

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali
Förläggare: Turku Centre for Computer Science, TUCS
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-12-3843-7
eISBN: 978-952-12-3844-4

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 06:36